• داود خادمی

  خلاصه سوابق

  نام و نام خانوادگی: داود خادمی   سال تولد: 1346   تحصیلات: کارشناس ارشد - شیمی کاربردی

 • سمیرا اسفندیارپور

  خلاصه سوابق

  نام و نام خانوادگی: سمیرا اسفندیارپور  سال تولد: 1369  تحصیلات: کارشناس ارشد - مهندسی پلیمر

 • سعید پورسعیدی

  خلاصه سوابق

  نام و نام خانوادگی: سعید پورسعیدی  سال تولد: 1359  تحصیلات: کارشناس - ساخت و تولید

 • میلاد جهان فروغ

  خلاصه سوابق

  نام و نام خانوادگی: میلاد جهان فروغ  سال تولد: 1363  تحصیلات: کارشناس ارشد - مهندسی پلیمر

 • الهه شهسواری

  خلاصه سوابق

  نام و نام خانوادگی: الهه شهسواری  سال تولد: 1369  تحصیلات: کارشناس ارشد - مهندسی پلیمر

 • جعفر شیری

  خلاصه سوابق

  نام و نام خانوادگی: جعفر شیری  سال تولد: 1365  تحصیلات: کارشناس ارشد- مهندسی پلیمر

 • آیت مهدی پور

  خلاصه سوابق

  نام و نام خانوادگی: آیت مهدی پور  سال تولد: 1370  تحصیلات: کارشناس ارشد- مهندسی پلیمر