واحد بازرسی شرکت مهندسی آریانام با ارائه خدمات بازرسی بر اساس الزامات ISO 17020  و پس از اخذ گواهی تایید صلاحیت بازرسی فنی از سازمان ملی استاندارد در زمینه کالاهای مصرفی و صنعتی در حوزه لاستیک و پلاستیک و شیمیایی و پلیمر در سال 90 فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده است.
اعتقاد زیر بنایی و دانش بنیان شرکت مهندسی آریانام بر این است که  تنها بواسطه برتری حرفه ای و ارائه خدمات مناسب جهت تأمین نیازمندی های مشتریان قادر به برآوردن مأموریت و رسیدن به چشم انداز خود می باشدو بر شاخص هایی همچون ، پایبندی اخلاق حرفه ای و اجتماعی با تاکید بر رازداری و رعایت بی طرفی و استقلال و اعلام نظر حرفه ای در بازرسی  تاکید می نمایدو بی طرفی و استقلال در عرصه سیاسی، اقتصادی و مالی  ، پایبندی به اخلاق حرفه ¬ای بازرسی ، تقدم منافع ملی به منافع خصوصی شرکت و نیز تعامل پویا و پایا با شرکت¬ های همکار، انجمن ¬ها و مراکز علمی و تخصصی  همراه با رعایت استانداردهای جهانی را سرلوحه کارخویش قرار داده است