واحد آموزش شرکت آریانام از سال 1386فعالیت خود را با برگزاری دوره های آموزشی-تخصصی در زمینه صنایع شیمیایی و پلیمری با هدف به روز رسانی دانش فنی کارشناسان این صنایع آغاز نمود.حفظ استانداردهای بالای آموزشی و ارائه بهینه دوره‌های آموزشی تخصصی در این شرکت ، در جلب اعتماد بسیاری از معتبرترین واحدهای صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و تحقیقاتی موثر بوده است .گسترش این استقبال و درخواست‌های خدمات آموزشی در سایر حوزه‌های صنایع  از طرف مشتریان باعث گردید تا در سال 1389  ایده ایجاد آموزشگاه فنی و حرفه ای  و در سال 1393 ایجاد مرکز آموزشی مستقل تحت پوشش اداره کل استاندارد استان تهران و با هدف پاسخگویی به این نیاز شکل گیرد. آنچه که واحد آموزش این شرکت را نسبت به سایر موسسات آموزش دهند متمایز می‌سازد:

  • بهره‌گیری از اساتید،ممیزان و کارشناسان مجرب سیستم های مدیریت در تدریس دوره‌های آموزشی
  • استفاده از آخرین ویرایش استانداردها، قوانین و مقررات و آخرین تجارب در تدوین دوره‌های آموزشی
  • اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی اداره کل استاندارد استان تهران و سازمان فنی حرفه ای است.