واحد طراحی و ساخت شرکت مهندسی آریانام از سال 1375 با جذب نیروهای متخصص و بر پایه نیازسنجی و تعریف استراتژی مناسب و با هدف ارائه تجهیزات کنترل کیفی و همچنین جلب رضایت کارفرمایان و متولیان صنعت پلیمر ، ایجاد مطلوبیت در سه فاکتور کیفیت ، زمان و هزینه فعالیت خود را آغاز نمود.
کادر تخصصی ، اطلاعات فنی ، امکانات مناسب و تجارب با ارزش حاصل از اجرای پروژه های مختلف ، بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی با هدف بومی کردن تجهیزات ، و از طرفی عدم ارائه خدمات و تضمین مناسب شرکتهای تولید کننده خارجی ، این شرکت را تبدیل به یکی از بزرگترین واحدهای فنی مهندسی صنعت پلیمر ، بسته بندی ، ساختمانی ، خودرو ، مکانیک ، برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی در ایران نموده است که آمادگی پذیرش و اجرای طرحهای مختلف صنعتی به شکل مستقل را دارا می باشد.
این واحد توانست با ارتقاء کیفیت ، تنوع در محصولات ، تعهد به خدمات پس از فروش ، تعامل با مراکز تحقیقاتی ، تولیدی و خدماتی ، بالغ بر 50 نوع دستگاه آزمایشگاهی را تولید و گام موثر و اثربخشی را در راستای تامین نیازهای صنعت کشور برداشته و از این طریق ضمن توفیق خدمت ، سهم عمده ای از بازار دستگاههای کنترل کیفیت را به خود اختصاص دهد.