واحد بازرگانی شرکت مهندسی آریانام از سال 1375 با فروش تجهیزات ساخت این شرکت فعالیت خود را آغاز نمود.
تلاش در جهت گسترش حضور در بازار از طریق ایجاد تنوع و ارتقاء سطح کیفی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش به متقاضیان و جلب رضایت ایشان از اهداف این شرکت بوده و هم اکنون واحد بازرگانی شرکت آریانام با گذشت بیش از یک دهه فعالیت در این زمینه و توسعه دامنه فعالیت و محصولات توانسته سهم عمده ای از تقاضای مشتریان مواد و تجهیزات کنترل کیفی مورد نیاز در صنایع:  شیمیایی و پلیمر ، بسته بندی و سلولزی ، ساختمانی ، مکانیک و فلز شناسی ، برق و الکترونیک ، خودرو و نیرومحرکه و پزشکی را تأمین نماید و این امر موثر گردید تا محدوده فعالیت این واحد به بازارهای خارجی نیز گسترش یابد.